Ogień a rozwój

„Bez ognia, emocji nie jest możliwy żaden rozwój i nie jest możliwe osiągnięcie wyższego pułapu świadomości.”

„Jeśli ktoś jest w procesie analizy beznamiętny i nie cierpi – jeśli nie pojawia się ani ogień, ani nienawiść ani rozpacz, ani konflikt, ani wściekłość, ani rozdrażnienie, ani nic w tym rodzaju – można być niemal pewnym, że niewiele z tego się ukształtuje i będzie to niekończąca się analiza typu „bla-bla”. Zatem ogień, nawet jeśli jest to destrukcyjny rodzaj ognia – konflikty, nienawiść, zazdrość, lub dowolny inny afekt – przyspiesza proces dojrzewania i staje się prawdziwym testem oraz zjawiskiem ujawniającym wiele spraw.”

z „The Interpretation of Fairy Tales” aut. Marie-Louise von Franz cyt z Bloga Roberta Palusińskiego , tłum.Robert Palusiński