oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Oferuję pomoc psychologiczną zarówno osobom, które cierpią z powodu lęków, depresji, które pragną uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji życiowej, są ofiarą przemocy i nadużyć. Terapia kierowana jest także do tych, którzy doświadczają poczucia braku sensu życia, jak i chcą lepiej zrozumieć siebie i innych, zainteresowani są rozwojem swoich możliwości oraz chcieliby poprawić jakość swojego życia.

Oferowane formy pomocy:

– konsultacja psychologiczna: spotkanie mające na celu określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazanie możliwych metod rozwiązań,

– psychoterapia krótkoterminowa: praca ukierunkowana na rozwiązanie określonego problemu,

– psychoterapia długoterminowa: dłuższy cykl regularnych wizyt nastawiony na głęboką pracę nad sobą i/lub własny rozwój,

– poradnictwo psychologiczne: jedno lub kilka spotkań, w trakcie których osoba uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki dotyczące sposobów rozwiązania bieżącej trudności

Zapraszam na spotkanie w komfortowej i bezpiecznej atmosferze prywatnego gabinetu w Wadowicach także osoby z okolicznych miejscowości: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka i pozostałych.

 

W sprawie szczegółowych informacji oraz umówienia wizyty proszę o kontakt telefoniczny