Bez ognia emocji nie jest możliwy żaden rozwój

i nie jest możliwe osiągnięcie wyższego poziomu świadomości…

Marie-Louise von Franz

Pracownia psychoterapii Wadowice

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Oferuję pomoc psychologiczną zarówno osobom, które cierpią z powodu lęków, depresji, które pragną uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji życiowej, są ofiarą przemocy i nadużyć. Terapia kierowana jest także do tych, którzy doświadczają poczucia braku sensu życia, jak i chcą lepiej zrozumieć siebie i innych, zainteresowani są rozwojem swoich możliwości oraz chcieliby poprawić jakość swojego życia.

Pracownia artysty, rzemieślnika czy naukowca to takie miejsce, gdzie z pierwotnego surowca powstaje jakieś nowe i cenne dzieło. Często wymaga to wysiłku, zaangażowania, systematycznej pracy.

W pracowni psychoterapii tym pierwotnym tworzywem są twoje doświadczenia, trudności, symptomy, twoje myśli i emocje. Wszystko, co tutaj przynosisz jest ważne i znaczące, a obrobione podczas naszej wspólnej pracy narzędziem mojej wiedzy i uważności może przeistoczyć się w nową jakość twojego życia….

O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem. Uprawnienia psychoterapeuty uzyskałam w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo Behawioralnej (certyfikat nr 529). Posiadam także rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia terapii indywidualnej i zajęć z grupami. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym PTTPP i PTTPB.

Obecnie pracuję w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w gabinecie prywatnym. Swoje kompetencje nieustannie poszerzam uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach, konferencjach i zająciach superwizyjnych.

Michalina-Palarz-Prochal
Opinie
Każdy oddech

19 września 2013

„Każdy świadomy oddech służy Twemu wyzwoleniu. Każdy nieuświadomiony zatrzymuje Cię w więzieniu.” Paramahansa Yogananda...