Każdy oddech

„Każdy świadomy oddech służy Twemu wyzwoleniu.

Każdy nieuświadomiony zatrzymuje Cię w więzieniu.”

Paramahansa Yogananda