Akceptacja siebie

„Ciekawym paradoksem jest to, że gdy zaakceptuję siebie takim, jakim jestem, wtedy mogę się zmienić”

I z tym paradoksem bardzo często mierzą się moi pacjenci na terapii, potrzeba głębokiej akceptacji siebie, złagodzenia wewnętrznej krytyki, by móc cokolwiek zmieniać i rozwijać.

za Joasią Boj, www.pozaschematy.pl